• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Aktualności


Spotkanie przedstawicieli trzech reprezentatywnych cental związkowych woj. pomorskiego Drukuj Email

26 września br. w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie przewodniczących pomorskich struktur trzech reprezentatywnych central związkowych. Wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Skorulski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Józef Partyka oraz Przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztofa Dośla podkreślili, że w województwie pomorskim, tak jak w całym kraju, efektywność dialogu partnerów społecznych jest zerowa, w związku z czym brak jest podstaw powrotu do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Rozmowa dotyczyła również kolejnych działań możliwych do podjęcia w najbliższym czasie przez trzy największe organizacje związkowe, w tym powołania Regionalnego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

 
Szefowie związków zawodowych po spotkaniu w klubach PO i SLD Drukuj Email

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka, razem z Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą oraz Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem, 26 września 2013 r. wzięli udział w spotkaniach z Przewodniczącym Klubu PO Rafałem Grupińskim oraz Przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem.

 

Więcej…
 
Opinia FZZ do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. Drukuj Email

Opinia Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2014

 

Forum Związków Zawodowych negatywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na rok 2014.

Polska znajduje się w sytuacji kryzysu gospodarczego, co przejawia się znaczącym ograniczeniem aktywności gospodarczej i spożycia indywidualnego. Źródeł takiej sytuacji należy poszukiwać nie tylko w sytuacji zewnętrznej. Należy przede wszystkim dokonać analizy stanu gospodarki po dokonanych przez rząd działaniach oszczędnościowych, takich jak: radykalne cięcia wydatków budżetowych, zbyt szybka konsolidacja budżetowa oraz tymczasowa reguła wydatkowa. Wszystkie te działania były przyczyną zahamowania inwestycji oraz wbrew twierdzeniom Ministra Finansów zagrażają średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Jak wskazują sami autorzy projektu ustawy budżetowej poziom wydatków publicznych jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Negatywne efekty takiej polityki są widoczne praktycznie w każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego. Pomimo tego, rząd zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w postaci trwałej, antycyklicznej stabilizującej reguły wydatkowej, która jak wynika z uzasadnienia projektu już w roku 2014 zostanie zastosowana pomocniczo. Projekt budżetu państwa na 2014 r. skoncentrowany jest na administrowaniu długiem publicznym i oparty o nadmiernie optymistyczne przewidywania w odniesieniu do rozwoju sytuacji w strefie Euro. Projekt realizuje cele polityczne rządu, które nie biorą pod uwagę elementarnych potrzeb obywateli, a nastawione są jedynie na utrzymanie pozorów dyscypliny budżetowej i obniżenia deficytu sektora finansów publicznych. Treść opinii - ZAŁĄCZNIK PDF

Więcej…
 
Dialog społeczny trzeba zdefiniować na nowo Drukuj Email

Forum Związków Zawodowych, podobnie jak dwie pozostałe centrale związkowe, zdecydowało o nie wzięciu udziału w Posiedzeniu Plenarnym TK w dniu 20 września 2013 r. W dołączonym piśmie FZZ wyjaśnia przyczyny takiego stanowiska oraz warunki niezbędne do wznowienia dialogu, na który Forum jego gotowe, ale w zmienionej formule

 Pobierz załącznik

 
Przewodniczący FZZ w Polsat News o uczestnictwie w TK i dialogu społecznym Drukuj Email

19 września 2013 r. Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka był gościem porannego programu w telewizji Polsat News. Mówił o dalszych planach związków zawodowych co do uczestnictwa w dialogu społecznym.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 147