• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
O projekcie


O projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
Wtorek, 04 Luty 2014 07:42

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Pt. „Z DIALOGIEM KU EUROPIE”

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W RAMACH

Priorytetu V DOBRE RZĄDZENIE

Działania 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO

Poddziałania 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Okres realizacji Projektu: 1.07.2013 - 31.12.2014

 

 

 CELE:

CEL GŁÓWNY:

Profesjonalizacja działań oraz podniesienie poziomu wiedzy 480 reprezentantów FZZ z całej Polski w zakresie europejskiego dialogu społecznego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wzrost aktywności regionalnych struktur FZZ w zakresie promocji dialogu społecznego poprzez utworzenie wewnętrznych regionalnych struktur dialogu w całym kraju (Wojewódzkie Fora Dialogu Społecznego).

 • Popularyzacja europejskiego dialogu społecznego oraz idei przystępowania do Związków Zawodowych w całym kraju (kampania informacyjno- promocyjna);

 • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich w zakresie europejskiego dialogu społecznego u 480 przedstawicieli FZZ w całym kraju (szkolenia).

ZADANIA:

 1. Wojewódzkie Forum Dialogu Społecznego

 • Utworzenie 16 Wojewódzkich For Dialogu Społecznego (WFDS - po 1 w każdym województwie), które zajmować się będą promocją europejskiego dialogu społecznego wśród partnerów społecznych, doradzaniem w kwestiach związanych z prowadzeniem skutecznego dialogu społecznego na wszystkich poziomach. WFDS pozwolą na aktywizację wojewódzkich struktur FZZ, usprawnią pracę związków zawodowych w regionach oraz będą pełnić funkcję punktów informacyjnych, w których zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje dotyczące działalności związkowej.

 • Zatrudnienie w każdym województwie jednego przedstawiciela ds. dialogu społecznego. Reprezentanci odpowiedzialni będą za koordynację działania biura WFDS, promocję idei i zasad europejskiego dialogu społecznego oraz przystępowania do związków zawodowych, organizację seminariów „Dialog ku Europie”, zbieranie materiałów i wniosków do publikacji końcowej, przygotowanie artykułów na temat EDS, które zamieszczane będą na stronie internetowej Projektu oraz nadzór nad prawidłowością szkoleń w swoich województwach.

 • W każdym województwie Zatrudnieni zostaną także prawnicy udzielający bezpłatnych porad z zakresu prawnych aspektów dialogu społecznego szczególnie w wymiarze europejskim po 4 h/m-c.

 • Organizacja w każdym województwie 6 seminariów „Dialog ku Europie” (DKU) dla 15 osób, na których przedstawione będą m.in. wnioski z wizyt studyjnych, rozwiązania zagraniczne oraz dobre praktyki z zakresu europejskiego dialogu społecznego. 1. Kampania informacyjno - promocyjna

 • Kampania ukierunkowana na promocję przystępowania do związków zawodowych i aktywnego włączania się w dialog społeczny. Informować będzie o działalności biur oraz zachęcać do kontaktu z nimi. Prowadzona będzie w prasie, internecie oraz radiu.

 

 1. Szkolenia

W ramach projektu planowane są szkolenia adresowane do 480 przedstawicieli gremiów dialogu społecznego oraz liderów organizacji branżowych i zakładowych biorących udział w negocjacjach z pracodawcą (32 trzydniowe edycje, grupy 15 os. - po 2 w każdym województwie).

Tematyka obejmie:

 • kompetencje kluczowe w europejskim dialogu społecznym - przybliżenie struktur DS na poziomie europejskim, negocjacje i mediacje na szczeblu europejskim;

 • tworzenie oraz funkcjonowanie Europejskich Rad Zakładowych oraz innych form przedstawicielstwa pracowniczego mających na celu wzrost zaangażowania pracowników w procesy decyzyjne;

 • prawne aspekty dialogu społecznego - najważniejsze akty prawne z punktu widzenia działalności związków zawodowych oraz prowadzenia przez nie efektywnego dialogu społecznego .

 

 1. Wizyty studyjne

 • Projekt przewiduje organizację 2 wizyt studyjnych (wizyty 3 dniowe po 17 os. - w tym wojewódzcy przedstawiciele dialogu społecznego oraz 1 osoba z zespołu projektowego).

Wizyty zostaną ukierunkowane na zapoznanie się z europejskimi strukturami dialogu społecznego, co pozwoli uczestnikom poznać strukturę oraz praktyczne aspekty prowadzenia dialogu społecznego wypracowane w innych krajach, na poziomie europejskim. Mają one na celu wymianę doświadczeń z reprezentantami partnerów społecznych w innych krajach (np. Bruksela, Włochy, Szwecja) oraz znaleźć możliwości adaptacji wypracowanych oraz sprawdzonych za granicą rozwiązań. Uczestnicy wizyt przekażą wiedzę oraz doświadczenia szerszej rzeszy odbiorców podczas seminariów „Dialog ku Europie” organizowanych przez Wojewódzkie Fora Dialogu Społecznego.

 

 1. Konferencja podsumowująca

 • W ramach projektu zaplanowano konferencję podsumowującą Projekt (1 dzień, grupa 80 reprezentantów FZZ), ma ona na celu upowszechnienie rezultatów Projektu. Zaprezentowanie przewodnika po europejskim dialogu społecznym, podsumowanie działalności Wojewódzkich For Dialogu Społecznego oraz dyskusję odnośnie dialogu społecznego w kontekście udziału reprezentantów FZZ w europejskim dialogu społecznym.