• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size
Aktualności EKZZ
Konferencja EKZZ „Najwyższy czas na Europę Socjalną” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
Wtorek, 02 Lipiec 2013 07:50

Przez dwa dni, 5-6 czerwca, Dublin - stolica Prezydencji Unii Europejskiej - był stolicą europejskich związków zawodowych. W tych dniach na zamku w Dublinie odbyła się konferencja z okazji połowy kadencji obecnych władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. „Najwyższy czas na Europę Socjalną” – tytuł konferencji przewijał się w panelach dyskusyjnych, debatach plenarnych, rozmowach nieoficjalnych.

Więcej…
 
Bruksela 14.03 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor   
Poniedziałek, 18 Marzec 2013 20:41

14 marca 2013 roku w Brukseli, w ramach dni akcji związkowych poświęconych sytuacji osób młodych na rynku pracy, odbyła się pikieta Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w której wzięło udział 15 tysięcy związkowców głównie z Belgii i Francji. Forum Związków Zawodowych reprezentowane było przez grupę działaczek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Więcej…
 
EUROPEJSKA KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PDF Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 1.00 na 5)
Wpisany przez Redaktor   
Środa, 13 Marzec 2013 13:58

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ, European Trade Union Confederation – ETUC) powstała w 1973 roku i zrzesza obecnie około 60 milionów członków, skupionych w 85 krajowych centralach związkowych zrzeszonych w EKZZ, pochodzących z 36 krajów Europy.

Strukturę branżową EKZZ tworzy 10 Europejskich Federacji Branżowych:

 • Europejski Sojusz Pracowników Przemysłu Rozrywkowego (European Entertainment Alliance – EEA)
 • Europejska Konfederacja Policjantów (European Confederation of Police – EUROCOP);
 • Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego (European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW/FETBB);
 • Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unison – EFFAT);
 • Europejska Federacja Dziennikarzy (European Federation of Journalists ­– EFJ/FEJ);
 • Europejska Federacja Przemysłu i Pracowników Sektora Wytwórczego (European Federation for Industry and Manufacturing workers - IndustriAll)
 • Europejska Federacja Związków Usług Publicznych (European Federation of Public Service Unison – EPSU);
 • Europejska Federacja Pracowników Transportu (European Transport Workers’ Federation – ETF);
 • Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (European Trade Union Committee for Education – ETUCE/CSEE);
 • Międzynarodowa Sieć Związkowa – Europa (Union Network International – UNI-EUROPA)

 

W ramach struktury EKZZ działają także:

 • Rada Europejskich Kadr Profesjonalnych i Menedżerskich (the Council of European Professional and Managerial Staff - EUROCADRES)
 • Europejska Federacja Emerytów i Osób Starszych (European Federation of Retired and Elderly – EFREP/FERPA)

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest partnerem społecznym ze strony pracowników na poziomie europejskim. Jej naczelnym celem jest promowanie europejskiego modelu społecznego oraz praca nad rozwojem pokoju i stabilizacji zjednoczonej Europy, w której pracownicy i ich rodziny korzystają z pełni praw ludzkich i obywatelskich oraz wysokich standardów życia. Europejski model społeczny uosabia ideę społeczeństwa łączącego zrównoważony wzrost gospodarczy z nieustannie podnoszonymi standardami życia i pracy, włączając w to pełne zatrudnienie, ochronę społeczną, równość szans, dobrą jakość pracy, włączenie społeczne oraz otwarty i demokratyczny proces podejmowania decyzji, w pełni włączający podejmowanie decyzji obywateli w sprawach ich dotyczących. EKZZ wierzy, iż konsultacje pracownicze, negocjacje zbiorowe, dialog społeczny oraz dobre warunki pracy są kluczowe dla promowania innowacyjności, produktywności, konkurencyjności i wzrostu w Europie.

Najwyższą władzą EKZZ jest Kongres. Zbiera się raz na cztery lata, ostatnie spotkanie miało miejsce w Atenach w maju 2011 roku. Kongres EKZZ tworzą delegaci wszystkich organizacji członkowskich w liczbie zależnej od ilości członków krajowej organizacji. Kongres wybiera członków Komitetu Wykonawczego, Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego oraz dwóch Zastępców Sekretarza Generalnego. Sekretarz Generalny stoi na czele EKZZ i wypowiada się w imieniu Konfederacji. Przewodniczący przewodniczy ciałom zarządzającym EKZZ.

Skład obecnego Sekretariatu EKZZ wygląda następująco:

 • Ignacio Fernández Toxo, Przewodniczący (Hiszpania)
 • Bernadette Ségol, Sekretarz Generalna (Francja)
 • Józef Niemiec, zastępca Sekretarz Generalnej (Polska)
 • Patrick Itschert, zastępca Sekretarz Generalnej (Belgia)
 • Judith Kirton-Darling, Sekretarz Konfederalna (Wielka Brytania)
 • Claudia Menne, Sekretarz Konfederalna (Niemcy)
 • Veronica Anna – Maria Nilsson, Sekretarz Konfederalna (Szwecja)
 • Luca Visentini, Sekretarz Konfederalny (Włochy)

Komitet Wykonawczy pomiędzy kongresami stanowi najwyższą władzę EKZZ. Zbiera się cztery razy do roku. Tworzą go reprezentanci organizacji członkowskich (z reguły członkiem jest Przewodniczący organizacji, zastępcą szef wydziału międzynarodowego). Zasadą jest, że decyzje są podejmowane przez Komitetu Wykonawczego na zasadzie konsensusu. Jeśli jednak jest to niezbędne, decyzje mogą być podejmowane większością 2/3 głosów. Komitet Wykonawczy decyduje                    o upełnomocnieniu oraz składzie delegacji na negocjacje z europejskimi organizacjami pracodawców w zakresie europejskiego dialogu społecznego oraz ocenia ich wyniki.

Komitet Sterujący jest mniejszym ciałem, którego zadaniem jest uzupełnianie procesu podejmowania decyzji pomiędzy sesjami Komitetu Wykonawczego. Komitet Sterujący zbiera się osiem razy do roku. W jego skład wchodzi 21 członków wybranych spośród członków Komitetu Wykonawczego.

W ramach EKZZ działają komitety problemowe i grupy robocze składające się z wybranych ekspertów organizacji członkowskich. Ich celem jest wypracowanie stanowisk do dyskusji na Komitecie Wykonawczym i Sterującym.

Forum Związków Zawodowych jest członkiem EKZZ od marca 2012 roku.

Strona internetowa EKZZ: www.etuc.org


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 4