• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Konferencja Flexicurity Drukuj Email
(5 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Fundusze strukturalne - Aktualności
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Sobota, 27 Marzec 2010 07:43

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, jako lider projektu pt. Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy, zorganizowała konferencję, której celem była popularyzacja koncepcji flexicurity oraz doświadczeń zagranicznych z zakresu jej wdrażania.
Idea flexicurity  cieszy się coraz większym zainteresowaniem na europejskim rynku pracy. Stanowi kompleksowe podejście pozwalające połączyć elastyczność oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Model flexicurity nie tylko umożliwia ograniczanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, ale także przynosi liczne korzyści pracodawcom i pracownikom. Pozwala optymalizować stan i strukturę zatrudnienia, obniża koszty pracy, a także zwiększa możliwości adaptacji przedsiębiorstw do zmian rynkowych. Ponadto flexicurity przyczynia się do wzrostu aktywizacji zatrudnienia osób, które ze względu na sytuację rodzinną, osobistą lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu.
Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Forum Związków Zawodowych, zakłada upowszechnianie koncepcji flexicurity wśród przedstawicieli pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, poprzez zapoczątkowanie publicznej dyskusji nad modelem flexicurity, adekwatnym do potrzeb regiaonalnego rynku pracy. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania mające na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji idei flexicurity w woj. podlaskim oraz określenie pożądanych kierunków działań interesariuszy rynku pracy. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w szeroko dystrybuowanym raporcie. Dodatkowo w celu upowszechnienia idei, przewiduje się publikację poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity. Projekt zakłada również przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu wdrażania poszczególnych komponentów modelu oraz organizację licznych seminariów i konferencji  na temat flexicurity.
Konferencja pt. "Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy", odbyła się 26.03.2010r. w budynku Uniwersytetu w Białymstoku (ul. Warszawska 63, sala 201).
Więcej informacji znajdą państwo na stronie: www.flexicurity.rzemioslo.bialystok.pl
Konferencja Flexicurity


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...