• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Zespół TK ds. funduszy strukt. UE Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Fundusze strukturalne - Aktualności
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Wtorek, 23 Marzec 2010 19:24

Informacja Zygmunta Mierzejewskiego z prac Zespołu problemowego TK ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z dnia 22.03.2010
Na wstępie spotkania minister J.Pawłowski podziękował za wieloletnią konstruktywną wspólną pracę. Został skierowany do innych zadań a na jego miejsce został mianowany Waldemar Sługocki – Podsekretarz Stanu.  Minister powiedział, że praca w Zespole to było dla niego prawdziwe wyzwanie intelektualne. Wysoki poziom dyskusji, merytoryczne przygotowanie i dogłębne analizy członków Zespołu stawiało wysoko poprzeczkę.
Następnie omówiono rozwój systemu lokalnych Samorządowych Funduszy Pożyczkowych w Polsce. Temat referował J.Piechota w imieniu ZRP.  
Szybki i uproszczony dostęp do kapitału wciąż jest jedną z najpoważniejszych barier utrudniających rozwój MŚP. Do zmiany sytuacji można doprowadzić poprzez rozwój poza bankowego systemu zasilania przedsiębiorców, który do tej pory spełnia znikomą rolę.
Po długiej dyskusji na temat założeń projektu zespół przyjął stanowisko, że obowiązujący system pożyczkowy nie jest ogólnie dostępny i dlatego popiera wszelkie inicjatywy, kierunki i strategie dążące do jego wzmocnienia.
Następnie omówiono plan uporządkowania strategii rozwoju. Minister Pawłowski przedstawił harmonogram prac nad  Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Pierwsza wersja po konsultacjach i poprawkach 12 marca trafiła do konsultacji międzyresortowych. Przyjęta II wersja została przesłana do TK z prośbą o uwagi do 6 kwietnia. Zostały w międzyczasie przeprowadzone konsultacje regionalne.
Zespół przyjął harmonogram prac w tym temacie: opinie do 6 kwietnia, posiedzenie partnerów społecznych w celu wypracowania stanowiska 12.04, Zespół Funduszy Strukturalnych uzgadniający strategię 19.04.
W sprawach różnych Z.Mierzejewski przypomniał, że z inicjatywy Zespołu zaprosił Minister E.Bieńkowską na najbliższe posiedzenie Prezydium TK.  Ogólnie sprawa dotyczy czynnika ludzkiego funkcjonującego w systemie. Jakość ich pracy rzutująca na kłopoty wnioskodawców, praca asesorów, kontrolerów, opiekunów co do której są coraz większe uwagi i zastrzeżenia wskazuje na zatrudnianie ludzi bez właściwych kompetencji. Braki kadrowe w systemie rzutują na wydłużające się terminy ogłaszania konkursów i terminy płatności. Trzeba znaleźć metodę rozwiązania  złej sytuacji.Przedstawiciele pracodawców „pokrzywdzeni przez PARP” przedstawili swoje zastrzeżenia i uwagi co do jesiennego konkursu 8.1. POIG
W trakcie dyskusji przedstawiono szereg uwag i przykładów podkreślających konieczność wprowadzenia działań naprawczych.
Info: Zygmunt Mierzejewski

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...