• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
II KONGRES SEKRETARIATU NSZZ SOLIDARNOŚĆ – 80` Drukuj Email
(13 głosów, średnia ocena 3.62 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 18 Kwiecień 2016 11:06

W Kielcach w dniach 6-8.04.2016r został zorganizowany II Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Ochrony Środowiska. Sekretariat wchodzi w skład NSZZ Solidarność -80`zrzeszony w Forum Związków Zawodowych.

Dla przypomnienia na I Kongresie założycielskim  wybrano władze Sekretariatu a jego przewodniczącym został Piotr Morta. Gospodarzami oraz organizatorami Kongresu byli Stanisław Jacecko z Zakładów Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica i Maciej Hara z Cementowni Ożarów. W obradach uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich.

Kieleckie obrady Kongresu ogniskowały się na podsumowaniu dotychczasowych działań oraz na planowanych przedsięwzięciach na  nadchodzący czas. Zdaniem przewodniczącego KS BDOŚ koncentruje się na dialogu społecznym wdrażając zasadę przyjętą przez twórców Unii Europejskiej  -„ równe wynagrodzenie za prace o równej wartości”. Zdaniem Piotra Morty rozwój gospodarczy Polski zależy od  możliwości zbudowania mocnej bazy popytu wewnętrznego. Wzmocnienie bazy popytu jest możliwe poprzez wzrost zasobności społeczeństwa a to oznacza konieczność zwiększenia dynamiki wzrostu wynagrodzeń. Niechęć do dialogu i postrzeganie związku jako odwiecznego wroga, to częsta praktyka pracodawców, która zmienia się tak wolno, jak ludzka mentalność. Z kolei charakterystyczna domena związków  to kurs na konfrontację z pracodawcą.  Relacje związki zawodowe a pracodawcy zdaniem przewodniczącego to niestety trudna sztuka kompromisu wynikającego z dialogu.

II kongres Sekretariatu NSZZ Solidarność – 80`

Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że w  dziedzinie innowacyjności  gorzej od Polski wypadają tylko cztery kraje. Dwa małe bałtyckie Litwa i Łotwa oraz Bułgaria i Rumunia. Zdaniem Piotra Morty- kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Polsce  ma wiele czynników. Duże nakłady na rzecz inwestycji, konsolidacja działań i pełne partnerstwo z krajami całej Unii Europejskiej. Istnieje konieczność ujednolicenia rynku innowacyjnego w Europie i potrzebę wzrostu poziomu inwestycji strategicznych i publicznych. Niestety jednym z czynników, które posiadają znaczący wpływ na opóźnienie Polski w dziedzinie innowacyjności – kontynuował przewodniczący KS BDOŚ,  jest niski poziom wynagrodzeń. Przy tak małych kosztach związanych z wynagrodzeniami (nie mylić z kosztami pracy) w Polsce nie opłaca się inwestować w innowacyjność. Jeżeli dynamika wzrostu wynagrodzeń  utrzyma się na dotychczasowym niskim poziomie to z pewnością w dziedzinie innowacyjności wyprzedzą nas Bułgaria i Rumunia.

Zaprezentowano  delegatom  i  omówiono zawartą umowę z Polska Izbą Gospodarczą. Jest to pierwsze w Polsce porozumienie centrali związkowej z organizacją pracodawców, które wskazuje wynagrodzenie jako czynnik wzrostu gospodarczego.

Przewodniczący Piotr Morta zrelacjonował pierwsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Trójstronne zespoły branżowe, działają na podstawie Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów trzech stron, rządu, pracodawców i pracobiorców. Taki dialog ma umożliwić bez konfrontacyjną realizację programu działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania poszczególnych branż.

Jak poinformowała przewodniczący zostały już przygotowane dokumenty, które  umożliwią powołanie  przy Ministerstwie Środowiska Zespół Trójstronny do spraw Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które swą produkcję wykonują na bazie surowca drzewnego. Lasy Państwowe są monopolistą na rynku drzewnym w Polsce i współdziałanie organizacji związkowych i reprezentacji pracodawców z MŚ stwarza możliwość doprowadzenia do równowagi na tymże rynku.

Praca w zespołach ministerialnych to priorytetowe działanie Sekretariatu w najbliższym czasie. Tylko wcześniejsze sygnalizowanie problemów, konsultowanie aktów prawnych, wnoszenie swoich uwag i propozycji, pozwoli na prawidłowe działanie gospodarki w tych sektorach, które dotyczą Sekretariatu Budownictwa i Ochrony Środowiska z korzyścią dla przedsiębiorstw i pracowników.

Omówiono także przygotowania do obchodów 25-lecia powstania NSZZ Solidarność-80`, działania pozwalające pozytywnie wpływać na  rozwój związku i struktur branżowych. Profesjonalność i nowoczesność Solidarności-80 to atrakcyjna propozycja szczególnie dla młodych pracowników.

E.T.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...