• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Logowanie

Zapraszamy do rejestracji! dzięki temu możesz oceniać i komentować artykuły i zdjęcia w galeriiGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FZZ WOJ. MAZOWIECKIEGO PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Aktualności ZW FZZ - Mazowieckie
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 02 Marzec 2016 08:56

 

 

W dniach 3-4 lutego 2016 r. w m. Brok obradował Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych woj. mazowieckiego. Podczas posiedzenia omówiono - zgodnie z porządkiem obrad - sprawy dotyczące działalności Forum oraz powołanie przedstawicieli do WRDS i KMRPO woj. mazowieckiego na lata 2014-2020. Pod przewodnictwem Darka Szewca zostało wypracowane stanowisko do RDS w sprawie zamrożonego odpisu na ZFŚS.

Poniżej prezentuję przyjęte stanowisko w sprawie odpisu na ZFSŚ.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 r. nadal ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (dodany art. 5d do ustawy o ZFŚS mocą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Dz. U. poz. 1877). 

Wynagrodzenie to wynosiło 2.917,14 zł (Mon.Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156). To oznacza, że od 2011 r. pracodawcy przekazują na konto ZFŚS 1093,93 zł za każdego pracownika i tak będzie też w 2016 r.

Tak wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, która wprowadza wyjątek od ogólnej zasady przewidzianej w art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111).  zgodnie z nią odpis podstawowy na fundusz na dany rok stanowi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego drugim półroczu, jeżeli jego kwota była wyższa, które to kwoty ogłasza prezes GUS.  Jednak od 2012 r., przy okazji uchwalania kolejnych ustaw okołobudżetowych, wysokość odpisu jest zamrażana w ten sposób, że podstawa do jego naliczania jest utrzymywana na poziomie średniej pensji z drugiej połowy 2010 r., która wynosiła wtedy 2.917,14 zł.

W drugim półroczu 2015r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zdecydowanie przekroczyło kwotę 4.000zł i wynosi ok. 4.100,00zł. 

„Zamrożony” od 2010r. odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wynosi 1.093,93 zł (37,5% z 2.917,14 zł.).                                                                                                                                                                  „Zamrożony” od 2010r. odpis obligatoryjny na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wynosi 1.458,57 zł  (50% z 2.917,14zł.).            „Zamrożony” od 2010r. odpis obligatoryjny na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę wynosi 182,32 zł (6,25% z 2.917,14zł.).

Wysokość obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w 2016 r. powinna wynosić:

  • na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy - 1.537,50 zł (37,5% z 4.100,00 zł.)
  • na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze                        – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 2. 050,00 zł  (50% z 4.100,00 zł.)
  • na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę - 256,25 zł (6,25% z 4.100,00 zł.)

 

Jest

do 2015 r.

Powinno być    na 2016 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2.917,14 zł.

4.100,00 zł.

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)

 

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego

37,5%

1.093,93 zł

1.537,50 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

 

1.458,57 zł

 

2. 050,00 zł.

na jednego pracownika młodocianego:

 

 

 

– I rok nauki

5%

145,86 zł

205,00 zł.

– II rok nauki

6%

175,03 zł

246,00 zł.

– III rok nauki

7%

204,20 zł

287,00 zł.

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

182,32 zł

256,25 zł.

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

182,32 zł

256,25 zł.

na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

7,5%

218,79 zł

307,50 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych skierowany jest do pracowników oraz emerytów i rencistów zakładu pracy o najniższych dochodach. Fundusz zawiera świadczenia, dla których wysokość dopłat jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Nie dopuśćmy do zamrożenia na kolejny rok obligatoryjnego odpisu na poziomie 2010 roku!

Nie dopuśćmy do obniżenia o 443,57 zł należnego na 2016r. odpisu podstawowego na pracownika!

Nie dopuśćmy do obniżenia o 591,43 zł należnego na 2016r. odpisu podstawowego na pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze !

Nie dopuśćmy do obniżenia o 73,93 zł należnego na 2016r. odpisu podstawowego na emeryta i rencistę!

 


Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...
Zmieniony: Środa, 02 Marzec 2016 13:59