• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
FZZ NA RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO: NIE MA STALE NIERENTOWNYCH KOPALŃ Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 3.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 19 Luty 2016 12:53
W trakcie II plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego strona związkowa i pracodawców zajęła się problematyką EU ETS. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Duda (NSZZ „Solidarność”). W spotkaniu w dniu 18 lutego 2016r. w CPS Dialog uczestniczyli: Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias, Wiceprzewodniczący FZZ Lucyna Dargiewicz, Waldemar Lutkowski, Marek Mich, Stanisław Stolorz, Dariusz Trzcionka, Mariusz Tyl oraz Zygmunt Mierzejewski - członek Prezydium FZZ i Dyrektor ds. komunikacji FZZ Grzegorz Sikora. Stronę rządową reprezentowali: Mateusz Morawiecki – Wicepremier i Minister Rozwoju, Jan Szyszko – Minister Środowiska, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceministrowie: Grzegorz Tobiszowski (Ministerstwo Energii) i Stanisław Szwed  (MRPiP).

Członkowie Rady przyjęli stanowisko na temat przyszłego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w kontekście zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego w tym obszarze. Przedmiotowe prace nad wspólnym stanowiskiem związków zawodowych i organizacji pracodawców były prowadzone w Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w które zaangażowani byli Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka i Członek Prezydium FZZ Bogusław Studencki.

Podczas posiedzenia Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć przedstawił najważniejsze zmiany, jakie czekają Państwową Inspekcję Pracy. Jak zapowiedział, pierwsza kontrola w mikro i małych przedsiębiorstwach ma być instruktażowa, bez sankcji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia lub zdrowia lub nielegalnego zatrudnienia. Wysokość kary będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Pan Minister deklarował ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi.

W trakcie posiedzenia RDS przedstawiono zarys rządowego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i omówiona została obecna sytuacja branży górnictwa węgla kamiennego. Strony Rady Dialogu przyjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Ta nowelizacja dotyczy wprowadzenia ważnej dla pracowników zasady: „najpierw podpisanie umowy – później praca”.

Przyjęto także uchwałę w sprawie projektu zmiany ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tu zmiany mają służyć odejściu od decydującego kryterium cenowego, wspieraniu w ubieganiu się o zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu roli  pracowników, przez preferowanie firm stosujących umowy o pracę.

Grzegorz TrefonKomentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...