• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KRAJOWYCH INSTYTUCJI TRÓJSTRONNYCH PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 18 Luty 2016 12:15

 

 

16 lutego 2016 r. w Sztirnie koło Pragi odbyło się spotkanie przedstawicieli krajowych instytucji trójstronnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Forum Związków Zawodowych reprezentował Sekretarz Rady Dialogu Społecznego Roman Michalski. Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozpoczął Premier Czech Bohuslav Sobotka.

 

 

Tematami spotkania były następujące kwestie:

1.Energetyka - w szczególności:

a. Unia Energetyczna i współpraca w ramach UE

b. Wymiar zewnętrzny polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego

c. Rynek wewnętrzny gazu

2. Pakiet mobilności - w szczególności:

a. przegląd niektórych zasad dotyczących pracowników mobilnych

b. rewizja dyrektywy UE o delegowaniu pracowników

c. najpoważniejsze bariery mobilności i zagrożenia dla pracowników

3. Transgraniczna koordynacja rozwoju infrastruktury – w szczególności:

a. budowa infrastruktury transportowej

b. warunki pracy kierowców

c. budowa polaczeń drogowych na osi północ-południe Europy

W poszczególnych w/w panelach strony państw przedstawiły swoje stanowisko i pogląd na w/w tematy. Polska reprezentowana była poprzez:

1. Strona pracowników:

a. Roman Michalski - Forum Związków Zawodowych, sekretarz RDS

b. Jan Guz- przewodniczący OPZZ wiceprzewodniczący RDS, Piotr Ostrowski

OPZZ

c. Bogdan Kubiak - wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność, członek RDS

2. Strona pracodawców:

a. Jerzy Bartnik - Prezes Rzemiosła Polskiego

b. Rafał Baniak - ekspert Pracodawców RP

c. Jacek Męcina - przedstawiciel Lewiatan

d. Zbigniew Żurek - wiceprezes Business Center Club

3. Strona rządowa:

a. Renata Szczech - MRPiPS

b. Grażyna Bernatowicz - Ambasador Polski w Czechach

c. Andrzej Piotrowski - wiceminister Ministerstwa Energi

W imieniu polskich związków zawodowych Roman Michalski mówiła o kwestii energetyki, skrytykował dotychczasową politykę państwa polskiego. Przypomniał o przeprowadzonej prywatyzacji, która doprowadziła do ogromnych redukcji zatrudnienia i spowodowała wstrzymanie stosownych inwestycji doprowadzając część sektora do znacznego wyeksploatowania.

Polityka ta, brak nadzoru właścicielskiego i koordynacji doprowadziła do tego, że nie odnowiono w wielu podmiotach energetycznych jednostek wytwórczych lub infrastruktury energetycznej co dziś jest poważnym problemem. Z wyeksploatowanych firm dziś wycofują się inwestorzy zagraniczni, którzy mieli być szansą na rozwój. Dotyczy to także inwestorów polskich np. PAK. Przedstawiciel FZZ zwrócił uwagę, że narzucane normy ekologiczne na całą polską gospodarkę - która jest oparta bardzo mocno na węglu - nie mogą być realizowane w takim tempie bo doprowadzi to Polaków do gospodarczej katastrofy, a w konsekwencji bezrobocia, uzależnienia i biedy. Polskie związki zawodowe mówią takiej polityce stanowcze nie. Roman Michalski mówił również, ze Grupa Wyszehradzka powinna zrobić wszystko podczas obrad gremiów UE aby zablokować niemiecko-rosyjski projekt Nord Stream II. Projekt ten jest niebezpieczny dla wszystkich państw Grupy i nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest to decyzja polityczna.

Roman Michalski

 

Galeria foto:

 

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...