• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
POSIEDZENIE ZESPOŁU PROBLEMOWEGO DO SPRAW FUNDUSZY EUROPEJSKICH RDS Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 12 Luty 2016 12:24

8 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, spotkanie poprowadził przewodniczący zespołu, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu zespołu FZZ reprezentowali również: członek zespołu, Wiceprzewodniczący FZZ Mariusz Tyl, Mirosława Tymcio i Henryk Dąbrowski. Stronę rządową reprezentowali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk.

W trakcie obrad strona rządowa przedstawiła informacje z wydatkowania środków finansowych z perspektywy finansowej 2007-2013, omówiła również plan naprawczy i zaproponowała działania, które pomogą wyeliminować zagrożenia, które wystąpiły w perspektywie finansowej 2007-2013.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży poinformował uczestników posiedzenia o trwających pracach i korektach w strategii średniookresowej rządu. Podsekretarz stanu mówił również o przyjętym w Ministerstwie Rozwoju kierunku zmian w tzw. ustawie wdrożeniowej, który dotyczy przyśpieszenia i zaawansowania prac nad zmianami w ustawie . Marcin Tumanow z BCC zaprezentował uwagi partnerów społecznych oraz do w/w ustawy.

Partnerzy społeczni wyrazili niepokój z zagrożeń wynikających z niewłaściwej, ich zdaniem, organizacji konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2:2 wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Partnerzy społeczni podkreślili, że obecna formuła konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna uniemożliwia im kontynuację prac z wdrażania rekomendacji w „Białej Księdze”.

Kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 14 marca br. Jednym z tematów będzie ocena pracy KM RPO, dlatego na posiedzenie zaproszeni zostaną marszałkowie województw.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...