• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
IV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020 Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 02 Luty 2016 17:54


28  stycznia  2016 r.   w  Warszawie  odbyło się kolejne,  IV  posiedzenie  Komitetu  Monitorującego  Program Operacyjny   Polska  Wschodnia  2014 – 2020.  Forum Związków Zawodowych reprezentował członek KM PO Polska Wschodnia 2014 – 2020 Andrzej Matysek.

Praca  Komitetu  skupiła się na prezentacji kryteriów wyboru  projektów dla  działania  1.2 - internacjonalizacja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw działających na terenach  Polski Wschodniej objętych programem. W tej kwestii Komitet podjął uchwałę zatwierdzającą  metodykę i kryteria wyboru  projektów w obszarze działania 1.2. Komitet zapoznał się także ze sprawozdaniem dotyczącym jego finansowania w 2015  r. oraz informacją o planowanych działaniach pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego  Polska Wschodnia w 2016 r.  Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Polska Wschodnia przedstawił informację  o stanie  wdrażania planu działań na rzecz wypełnienia warunku ex-ante w obszarze działania 7.1 – transport.  W tym zakresie Forum Związków Zawodowych  przedstawiło  wizję konsolidacji działań  dotyczących  opinii /konsultacji/ społecznych odnośnie podejmowanych zadań projektowych  w dziedzinie  realizacji Transportu, w danych  regionach Polski Wschodniej, poprzez  synchronizację przewidzianych do realizacji-tematycznych konferencji w tym zakresie w odniesieniu do  ustalonego czasokresu konsultacyjnego, wynoszącego jeden miesiąc.  Poza tym członkowie Komitetu PO PW zostali  poinformowani o planie pracy następnego posiedzenia Komitetu  PO PW.

Andrzej Matysek

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...