• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
CZY ZWIĄZKI ZAWODOWE Z GK ZE PAK URATUJĄ ZAGŁĘBIE KONIŃSKO-TURECKIE ? Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 26 Styczeń 2016 12:39


14 stycznia br. związki zawodowe Grupy Kapitałowej ZE PAK zwróciły się do Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu ratowanie regionu konińsko-turkowskiego i objęcie nadzorem odpowiednich służb , do których Związki Zawodowe GK ZE PAK skierowały pisma.

W/w pisma skierowane zostały do Najwyższej Izby Kontroli , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Centralnego Biura Antykorupcyjnego , Prokuratury Okręgowej w Koninie oraz do Pana Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa i Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości.

Z informacji jakie związkowcy otrzymali podczas przesłuchania w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie wynika , że większość z tych pism została skierowana do Prokuratury w Koninie i żadna z w/w służb nie podjęła działań wyjaśniających .

Ponieważ zarzuty kierowane przez Związki Zawodowe dotyczą nieprawidłowości przy prywatyzacji ZE PAK S.A. i Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów , której właścicielem jest Pan Zygmunt Solorz-Żak związkowcy mają pewne obawy co do zaangażowania się w/w służb w wyjaśnianie tak zawiłych kwestii.

Związki Zawodowe wśród których większość zrzeszona jest w Forum Związków Zawodowych zwróciły się po raz kolejny do organów władzy państwowej o dokonanie rozliczenia Inwestora z wykonania Umowy Prywatyzacyjnej , a zwłaszcza z pytaniem , jak to się stało , ze zamiast egzekwować wielomilionowe kary umowne Skarb Państwa umożliwił firmie Elektrim zakup kolejnych akcji ZE PAK S.A. dających ponad 50% w ogólnej liczbie akcji. Następnie Skarb Państwa zbył 85% udziałów Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Adamów , kolejnym etapem mają być linie przesyłowe.

W dalszej części pisma skierowanego do Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego możemy przeczytać , że z powyższych danych Prywatyzacja ZE PAK S.A. jest jednym z wielu przykładów niejasnych powiązań biznesu i elit rządzących , które wymagają gruntownej analizy , a pytania związków zawodowych od wielu lat pozostają bez odpowiedzi.

W podsumowaniu pisma możemy przeczytać że Związki Zawodowe podejmują wszelkie działania w obranie pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. przed skutkami nie wywiązania się Inwestora z Umowy Prywatyzacyjnej , oraz błędnych decyzji Ministra Skarbu Państwa , który według związkowców swoimi decyzjami działał na szkodę ZE PAK S.A. i pracowników.

W PAK KWB Konin S.A. już można odczuć zaniechania właściciela, czego efektem jest wypowiedzenie Układu Zbiorowego Pracy przez Prezesa Zarządu o czym Związki poinformowały w komunikacie.

Warto również wspomnieć że już 16 grudnia 2015 roku NSZZ Solidarność’80 Konfederacja organizacja członkowska FZZ wystosowała pismo do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Pana Ryszarda Terleckiego w sprawie sytuacji w ZE PAK S.A.

W piśmie Konfederacji również zwrócono uwagę na nie realizowanie założonego planu inwestycyjnego wynikającego z Umowy Prywatyzacyjnej , co spowodowało , ze nie odtworzono mocy wytwórczych do 2009 roku , na poziomie 2212 MW w okresie 10 lat.  Powstała sytuacja – brak realizacji Umowy prywatyzacyjnej , a co za tym idzie planowane zwolnienia pracownicze , są bardzo niebezpieczne zarówno dla regionu jak i dla Polski. ⇒czytaj dalej

Tego samego dnia pod siedzibą Telewizji Polsat w Warszawie odbyła się Manifestacja w obronie miejsc pracy i cięciom wynagrodzeń w PAK-u , o której pisaliśmy w artykule pt. „PROTEST POD SIEDZIBĄ POLSATU W WARSZAWIE„.

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...