• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
I POSIEDZENIE ZESPOŁU PROBLEMOWEGO RDS DO SPRAW PRAWA PRACY Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 22 Styczeń 2016 14:28

19 stycznia 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Forum Związków Zawodowych reprezentował Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Stanisław Stolorz.

Podczas posiedzenia zespołu przedyskutowano listę zagadnień, które w najbliższym czasie będą przedmiotem prac zespołu. Ustalono, że proponowane przez partnerów społecznych kwestie dotyczące indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zostaną pogrupowane w bloki tematyczne, które będą następnie procedowane.

Na posiedzeniu zespołu przedstawiono rządową propozycję zmiany w Kodeksie pracy, która dotyczyła tzw. syndromu pierwszej dniówki, tj. momentu, w którym pracownik zaczyna świadczyć pracę, formalnie nie mając jeszcze nawiązanego stosunku pracy - to postulat wielokrotnie zgłaszany tak przez stronę społeczną, jak i Państwową Inspekcję Pracy.

Partnerzy społeczni zaakceptowali przedłożony projekt nowelizacji art. 29 par. 2 Kodeksu pracy, w myśl którego pracodawca – i to jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy – będzie miał obowiązek potwierdzenia na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę. Jednocześnie zawarto kompromis w sprawie wydłużenia okresu vacatio legis z dwóch do sześciu tygodni

Nowelizacja Kodeksu pracy, umożliwi lepszą ochronę nowoprzyjętych pracowników i będzie kolejnym krokiem w kierunku likwidacji „syndromu pierwszej dniówki”. Jednocześnie wyrażam radość z powodu zawartego przez wszystkie strony konsensusu, który jest dobrym prognostykiem do dalszej, merytorycznej pracy” – stwierdził na posiedzeniu zespołu Stanisław Stolorz.

 

 

Fot. CPS Dialog

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...