• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA POSIEDZENIU ZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. ROZWOJU DIALOGU SPOŁECZNEGO Drukuj Email
(1 głos, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 22 Styczeń 2016 07:37


20 stycznia 2016 r. Dariusz Trzcionka - Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych i Jan Przywoźny - Członek Prezydium Zarządu Głównego FZZ wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego przy Radzie Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w budynku CPS „Dialog” w Warszawie. Tematyka spotkania dotyczyła głównie organizacji prac zespołu w 2016 roku i omówieniu propozycji planu pracy Zespołu w 2016 roku. W pierwszym posiedzeniu zespołu uczestniczył Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu dyskutowali na liczne tematy dotyczące ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, o układach zbiorowych pracy, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i in.

Stanowisko Forum Związków Zawodowych przekazali Dariusz Trzcionka i Jan Przywoźny wskazując na propozycje Forum do planu pracy zespołu na 2016 r. Zaznaczyli, że niezwykle ważne jest przeprowadzenie monitoringu porozumień zbiorowych z 2015 r., które zawierane były pomiędzy partnerami społecznymi a Rządem. Podkreślili również potrzebę dokonania przeglądu autonomicznego dialogu społecznego, a w szczególności zawartych porozumień pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami, wraz z uszczegółowieniem porozumień już zrealizowanych i w trakcie realizacji (dalszy bieg realizacji).

Kolejnym tematem wskazanym przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych była potrzeba dokonania przeglądu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego z naciskiem na proces konsultacji aktów prawnych – ustawy, rozporządzenia.

Ze względu na ożywioną dyskusję na pierwszym spotkaniu, strony ostatecznie uzgodniły, że Zbigniew Żurek - Przewodniczący zespołu wykorzysta zgłoszone uwagi i sugestie oraz przygotuje na następne posiedzenie szczegółowy harmonogram zadań do realizacji w 2016 roku.


 

Fot. MRPiPS

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...