• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
SOLIDARNOŚCIOWY LIST FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO PRZYJACIÓŁ Z UGT I CC.OO Drukuj Email
(2 głosów, średnia ocena 5.00 na 5)
Wiadomości - Aktualności FZZ
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Wtorek, 19 Styczeń 2016 11:00

Drodzy Przyjaciele!

Prezydium Forum Związków Zawodowych z zaniepokojeniem przyjęło informację od zaprzyjaźnionych organizacji związkowych z Hiszpanii UGT i CC.OO o występujących w tym państwie przypadkach łamania prawa pracowników i organizacji związkowych jakim jest strajk.

Prawo do podejmowania działań zbiorowych, w tym prawo do strajku, to prawa podstawowe gwarantowane przez wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną, konwencje MOP, Kartę Praw Podstawowych oraz większość krajowych konstytucji. To podstawowe prawo musi być respektowane na wszystkich szczeblach. Pracownicy korzystający z tego prawa nie mogą być dyskryminowani. Prezydium FZZ zawsze będzie potępiało ataki na prawo do strajku, prowadzone nie tylko w ramach systemu nadzoru Międzynarodowej Organizacji Pracy, ale także na szczeblu krajowym.

Forum Związków Zawodowych stoi na stanowisku, iż strajk jest i musi pozostać kluczową strategią oporu wobec wyzysku, nieludzkich warunków pracy oraz antypracowniczych i antyspołecznych działań kapitału oraz władz państwowych i samorządowych. Sprzeciwiamy się wszelkim zakusom na ograniczenie tego prawa oraz wykorzystywania faktu zorganizowania akcji strajkowych do nagonki antyzwiązkowej.

Prezydium Forum Związków Zawodowych, w imieniu wszystkich członków FZZ, wspiera przyjaciół z UGT i CC.OO i pracowników, w obronie których organizacje te występują w ich słusznej walce o zapewnienie wysokich standardów pracy i prawa do walki o te standardy.

Drodzy Przyjaciele! Dziś nie ma nas z Wami na manifestacjach w Waszym kraju, ale zapewniamy Was o naszym wsparciu i solidarności w słusznej walce!

Powodzenia!!!

Prezydium FZZ

Pobierz list- wersja polska

Pobierz list-wersja hiszpaństwa

Komentarze

Proszę, zaloguj się aby skomentować...