• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ EKZZ „HANDEL, GLOBALIZACJA, GODNA PRACA” PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 08 Maj 2015 12:45

 

14 kwietnia 2015 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „Handel Globalizacja, Godna Praca”. Forum Związków Zawodowych reprezentował Kamil Butler członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy i Komisji Młodych FZZ. 

Pierwsza część spotkania poświęcona była dyskusji na temat strategii polityki handlowej Unii Europejskiej, której uaktualniona wersja zostanie opublikowana jesienią 2015 r. Dokument dotyczył będzie inwestycji i handlu, negocjacji umów multilateralnych i bilateralnych zawieranych przez Unię Europejską. Gościem spotkania był Dennis Redonnet, szef działu strategii handlowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu.

Kolejnym gościem był Juan Moreno, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jego wystąpienie dotyczyło nadchodzącego szczytu Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który obędzie się w czerwcu 2015 r. w Brukseli. Podczas szczytu, debaty będą koncentrować się na kwestiach bi-regionalnych i globalnych. Dyskutowane również będą kwestie dotyczące inicjatyw obywatelskich zorientowanych w dziedzinie innowacyjności na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji, bezpieczeństwa i zmian klimatycznych.

Jako kolejny głos zabrał Antonio Parenti, zastępca szefa działu polityki dalekowschodniej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu. Poinformował on o toczących się negocjacjach pomiędzy Unią Europejską i Japonią, których zakończenie planowane jest na koniec 2015 r., jak również o tych toczonych pomiędzy EU i Wietnamem.

14 kwietnia 2015 r. omówiono również kwestię negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjne (TTIP) pomiędzy USA i Unią Europejską. Przedyskutowano kwestię przyjęcia przez Parlament Europejski planowanej rezolucji, która ma na celu zapewnienie ochrony praw i wolności Europejskich. Wyraźny krytyczny sygnał również płynie od afiliantów ETUC, którzy uważają zaproponowany mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo, tzw. ISDS za niebezpieczny dla państw członkowskich EU. Coraz częstsze krytyczne podejście do ISDS z różnych instytucji, powoduje rzekome szukanie alternatyw dla tego mechanizmu. Strona społeczna też zwraca uwagę na fakt, iż standardy europejskie, w tym prawa pracownicze, są najwyższe na świecie a TTIP może wpłynąć na ich obniżenie.

kb