• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
DEKLARACJA EKZZ W SPRAWIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA POZIOMIE UE PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Czwartek, 04 Grudzień 2014 09:17


W dniach 2 – 3 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, na którym przyjęta została Deklaracja EKZZ w sprawie planu inwestycyjnego na poziomie Unii Europejskiej.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych od dawna domaga się inwestycji na rzecz zrównoważonego wzrostu i godnej pracy. Dlatego EKZZ z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie uwagi UE na inwestycje i konkretne inicjatywy przyczyniające się do realizacji tego celu, a w szczególności ostatnią inicjatywę na rzecz planu inwestycyjnego na poziomie UE.

Faktycznie, pilnie potrzebujemy działań mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, godnej pracy, wysokiej konkurencyjności i innowacji przy wykorzystaniu inwestycji publicznych i prywatnych. Z ponad 5 milionami młodych bezrobotnych, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy jest kluczową kwestią na rzecz zapewnienia dobrobytu młodym pokoleniom. Dobrobyt wzmacnia wysokie dochody w sektorze publicznym i prywatnym.

Dlatego plan przewodniczącego Junckera musi wynieść na pierwszy plan inwestycje, które tworzą miejsca pracy i skupić się zwłaszcza na krajach doświadczających poważnych problemów bezrobocia.

Same inwestycje jednak nie przyczynią się do wzrostu. Polityka zwiększania popytu, co za tym idzie i płac, jest niezbędna przy jednoczesnym prowadzeniu polityki inwestycyjnej, ponieważ deficyt inwestycji w Europie jest w dużej mierze związany z brakiem popytu.

EKZZ zaniepokojona jest faktem, iż wielkość planu inwestycyjnego Komisji jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby. Tak naprawdę, deficyt inwestycji w UE oscylował w ostatnich latach w przedziale od 280 €do 515 mld €, w okresie najgłębszego kryzysu. Trudno jest zatem oczekiwać, by plan inwestycyjny na poziomie 315 mld € w ciągu trzech lat mógł być na tyle znaczący, aby wywołać zwrot w gospodarce europejskiej.

Plan EKZZ jest dużo bardziej ambitny. Domagamy się 2% PKB Unii Europejskiej rocznie przez 10 lat. Plan w takim wymiarze jest niezbędny do ustanowienia podstaw dla zrównoważonej reindustrializacji UE oraz stworzenia 11 milionów nowych miejsc pracy.

Jesteśmy jednocześnie zaniepokojeni wykonalnością planu Komisji. Wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 15 oparty jest na kalkulacji zysków wyłącznie z bardzo bezpiecznych inwestycji. To może wykluczać jakiekolwiek inwestycje w dużej części Europy, ograniczając ich realizację do tych krajów z najmniejszymi trudnościami. Nawet biorąc pod uwagę obecny plan, osiągnięcie oczekiwanego poziomu inwestycji będzie wymagać znacząco większych zasobów przekazanych przez UE i Kraje Członkowskie.

EKZZ wzywa do ustanowienia właściwych demokratycznych procedur zarządzania planem inwestycyjnym oraz włączenia wskaźników społecznych do kryteriów selekcji. Partnerzy społeczni na poziomie krajowym powinni uczestniczyć w wyborze projektów zgłoszonych do finansowania. EKZZ powinna być włączona w prace europejskiej grupy zadaniowej, której celem byłoby zagwarantowanie zorientowania inwestycji na zrównoważoną reindustrializację Europy, wsparcie dla nowych, godziwych miejsc pracy oraz dobrych usług.

I na koniec, obawiamy się, że plan Komisji skupia się na neoliberalnych reformach strukturalnych, a co więcej, może zmuszać rządy do ryzykownych partnerstw publiczno-prywatnych, które – w przypadku strat – obciążą podatników. Wierzymy, że Europa potrzebuje więcej inwestycji społecznych, które powinny być wyłączone z kalkulacji deficytu publicznego.

EKZZ wzywa instytucje UE oraz Kraje Członkowskie do aktywnego działania na rzecz wsparcia dla inwestycji. Pracownicy i obywatele oczekują od Europy realnych efektów.

EKZZ/TJ

 

Fot.: jsalvino">https://www.flickr.com/photos/jsalvino/15073124668/">jsalvino> / Foter">http://foter.com">Foter> / CC">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA