• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
EKZZ APELUJE O POPRAWĘ STANDARDÓW BHP! PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Środa, 03 Grudzień 2014 11:22

Unia Europejska musi podjąć działania, aby powstrzymać 100.000 zgonów rocznie spowodowanych chorobami nowotworowymi w miejscu pracy!

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) 2 grudnia 2014 roku na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Brukseli potępiła Komisję Europejską za blokowanie działań na rzecz poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz za przedłożenie wyjątkowo słabej strategii bhp ("Strategia ramowa na lata 2014-2020").

EKZZ zaapelowała o:

• zapisanie w prawie limitów dopuszczalnego stężenia dla 50 najbardziej rakotwórczych chemikaliów i substancji toksycznych;

• wprowadzenie dyrektywy w sprawie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, aby zapobiegać urazom kręgosłupa i innym chorobom spowodowanym przez podnoszenie ciężarów lub naciągnięcie mięśni;

• podjęcie działań, które wymagają od pracodawców oceny i zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w pracy takim jak stres, którego doświadcza 25% pracowników.

Zamiast wprowadzenia działań chroniących obywateli przed zagrożeniami w pracy, Komisja Europejska dotychczas:

• zablokowała rewizję Dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, efektem czego tylko trzy substancje chemiczne wywołujące raka mają nałożone europejskie limity stężenia;

• zablokowała wprowadzenie do prawa porozumienia między pracodawcami i pracownikami w celu ochrony fryzjerów przed szkodliwymi substancjami chemicznymi;

• wstrzymała wprowadzenie opracowywanej dyrektywy dotyczącej urazów kręgosłupa i innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Bernadette Ségol, Sekretarz Generalna EKZZ stwierdziła: "To skandal, że sto tysięcy ludzi umiera każdego roku w Unii Europejskiej na nowotwory będące wynikiem pracy. Jesteśmy oburzeni, że Barroso odmówił przekazania nowych regulacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zachęcamy nowego przewodniczącego Komisji Jean-Claude Junckera oraz Komisarz Marianne Thyssen do podjęcia działań w celu ochrony obywateli europejskich przed śmiercią i chorobami w miejscu pracy”.

W związku z przyjęciem stanowiska członkowie Komitetu Wykonawczego EKZZ wzięli udział w akcji promującej działania konfederacji. Forum Związków Zawodowych reprezentował radca ds. międzynarodowych Tomasz Jasiński.

TJ

 

Fot. EKZZ