• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
ZWIĄZKI ZAWODOWE NA RZECZ SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I EKONOMICZNEJ PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Poniedziałek, 24 Listopad 2014 13:04

6 listopada w Brukseli obyła się zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych konferencja końcowa pt. „Związki zawodowe na rzecz spójności społecznej i ekonomicznej”. FZZ reprezentowały Dorota Ronek (OZZPiP), Zofia Czyż (OZZPiP) oraz Paulina Bajda (PZZ Kadra).

W obliczu kryzysu gospodarczego i finansowego dotykającego kraje Europy, a szczególnie Europy wschodniej i południowej istnieje realna potrzeba inteligentnego, zrównoważonego i zbiorowego działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej i socjalnej. Takie wspólne działania są niezbędne, jeżeli Europa ma sprostać wyzwaniom, jakie przed nią stoją. Jednym z takich działań był cykl konferencji organizowanych przez EKZZ

Marianne Thyssen zobrazowała różnice w sytuacji ekonomicznej między różnymi częściami Europy. Wskazała, jako priorytet politykę uczynienia Europy społecznej, która koncentruje się na interesy pracowników i dobrego samopoczucia. Promocja europejskiego modelu społecznego, który umożliwiłby Europie stać się zamożnym, konkurencyjny regionem. Niezbędne są w tym celu większe nakłady państw członkowskich na realizację tych działań.

W 2010 r. Unia Europejska zaczęła realizować 10-letnią strategię na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020”. Ma ona pomóc w pokonywaniu kryzysu państwom uboższym. W 2020 r. Unia Europejska powinna osiągnąć pięć najważniejszych celów w dziedzinach: zatrudnienie, edukacja, badania i innowacje, integracja społeczna i walka z ubóstwem, klimat i energia. W realizacji zadań strategiczną pomoc niosą europejskie fundusze.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Europejski Fundusz Społeczny pomaga milionom Europejczyków zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić pracę na lepszą. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2013r w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje cele tematyczne tj.: zwiększenie możliwości zatrudnienia, zwalczanie ubóstwa, wspieranie kształcenia i uczenia przez całe życie, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia, promowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwiększanie ponadnarodowej mobilności geograficznej.

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. wskazuje katalog dobrych praktyk w realizacji zadań z funduszy. Zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego cyklu programowania. W tym celu należy ustanowić przejrzyste zasady i dobre praktyki dotyczące terminowych, istotnych i merytorycznych konsultacji z partnerami.

W dniu, w którym odbywała się konferencja w Brukseli miała miejsce manifestacja belgijskich organizacji związkowych przeciwko polityce cięć ogłoszonych przez rząd belgijski. Przedstawicielki FZZ, wraz z innymi uczestnikami konferencji, wsparły manifestujących.

Dorota Ronek

Galeria foto:

Fot.: href="/Sebastiaan">https://www.flickr.com/photos/ter-burg/5807483719/">Sebastiaan ter Burg / Foter">http://foter.com">Foter> / href="/CC">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">CC BY-SA
Sebastiaan ter Burg / Foter / CC BY-SA


Z manifestacji: Fot. P. Bajda