• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Rozmowy trójstronne na temat elastycznego zatrudnienia PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Beata Pruszyńska   
Piątek, 20 Grudzień 2013 08:49

19 grudnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Oceny Wpływu Regulacji Dotyczących Elastycznego Czasu Pracy na Wzrost Gospodarczy oraz Konkurencyjność Polskich Przedsiębiorców. Obrady prowadziła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Udział w nich wziął także podsekretarz stanu w MPiPS Radosław Mleczko.

Forum Związków Zawodowych reprezentował Przemysław Dzido. Zauważył, że dyskusję należy rozpocząć od ustalenia hierarchii wartości, według których dokonywane będą oceny, ponieważ związki zawodowe nie udzielą zgody na dokonywanie ocen wyłącznie według kryteriów czysto księgowych, odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Stwierdził również, że punktem wyjścia dla ustalenia kryteriów badania (i tym samym oceny uzyskanych obserwacji), powinny być cele regulacji ujawnione w drukach sejmowych zgłaszających projekt ustawy pod obrady Parlamentu.

Mimo zadeklarowanej przez organizacje pracodawców chęci dyskusji nad narzuconymi przez Rząd ustawami (zwłaszcza w zakresie zmian w Kodeksie pracy), doszło do wyraźnej różnicy zdań.

W opinii przedstawicieli organizacji związkowych, niemożliwe jest przejście do porządku dziennego nad stylem prowadzenia prac w ramach Trójstronnej Komisji, który doprowadził do protestu organizacji związkowych i solidarnego opuszczenia przez nie obrad TK.

Istnieje prawdopodobieństwo, że podobnie jak w wypadku Trójstronnej Komisji, tak i tutaj dojdzie do ujawnienia fundamentalnych różnic stanowisk stron dialogu, co przy arogancji władz i małej elastyczności organizacji pracodawców, doprowadzić do fiaska prac Zespołu.

Przemysław Dzido