• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Konferencja podsumowująca realizację projektu LCI PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 05 Listopad 2012 09:02
30 października 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Lokalne Centra Informacji FZZ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprzedziło ją spotkanie redakcyjne biuletynu e-Nasze Nowe Forum, które miało miejsce 29 października 2012 r.

W spotkaniu redakcyjnym wzięli udział korespondenci terenowi LCI, przedstawiciele biura projektu oraz redakcji. Prowadzili je: wiceprzewodniczący FZZ Zygmunt Mierzejewski oraz redaktor naczelna e-NNF Anna Grabowska.

Korespondenci wypowiadali się na następujące tematy: forma zatrudnienia i organizacji pracy korespondenta terenowego, wyposażenia biur, biblioteki LCI, Lexis Nexis, organizacji dyżurów prawnych, szkoleń, spotkań Cafe Forum i Forum Dialogu, kosztów podróży. Niektóre z tych elementów chcieliby, przy okazji realizacji kolejnego projektu, zmienić, inne pozostawiliby bez zmian. Uwidoczniły się też różnice w zależności od województw. Wszyscy wyrazili zadowolenie z pracy na potrzeby biuletynu e-NNF i nadzieję na kolejną edycję projektu LCI FZZ.
Podobne stanowisko zajęli korespondenci terenowi oraz przedstawiciele urządów wojewódzkich FZZ i zaproszeni przez nich goście podczas konferencji podsumowującej.

Gości konferencji powitał Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka. Prezentację rezultatów projektu oraz wypracowane rekomendacje i założenia celem kontynuacji projektu przedstawili na konferencji: Zygmunt Mierzejewski i Anna Grabowska. W trakcie debaty, uczestnicy konferencji mówili o swoich doświadczeniach i dobrych praktykach wynikających z projektu. Odnosząc się do przyszłości, podkreślali ogromną rolę projektu w integracji członków FZZ w terenie, w docieraniu z informacjami do struktur powiatowych, w pozyskiwaniu wiedzy na tematy prawne oraz związane z dialogiem społecznym. Jednocześnie zaznaczali, że wszystkie te elementy powinny być nadal wzmacniane, gdyż np. w zakresie dialogu społecznego jest jeszcze wiele do zrobienia. 

Przedstawiciele województw wskazywali przede wszystkim na potrzebę: zwiększenia liczby godzin porad prawnych, poszerzania wiedzy o formach i instytucjach dialogu, naukę prowadzenia konsultacji, posiadanie biur jako miejsca spotkań, gromadzenia publikacji itp., wzmocnienie procesu komunikacji w regionach, mobilności korespondentów terenowych a skrócenia ich dyżurów stacjonarnych, wymiany doświadczeń między regionami, wydawania biuletynu e-NNF w formie papierowej. Deklarowali, iż przy okazji realizacji kolejnej edycji projektu należy: wykorzystać zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu informacji i ich prezentacji, zwiększać różnorodność szkoleń, tematykę spotkań.

Podsumowując konferencję przewodniczący FZZ podziękował za wkład pracy w jego realizację koordynator projektu Katarzynie Sosnowskiej oraz pozostałym pracownikom biura projektu i redukcji biuletynu. Zapewnił o woli kontynuacji LCI. Wyraził nadzieję na dalszy rozwój kontaktów, przepływu informacji i dialogu społecznego zarówno w ramach regionalnych struktur Forum Związków Zawodowych, między nimi i centralą, jak i w instytucjach i organach, w pracach  których uczestniczą przedstawiciele FZZ reprezentujący swoją organizację.

Po wspólnym lunchu, uczestnicy konferencji pożegnali się z nadzieję na rychłe spotkanie przy okazji inauguracji drugiej edycji projektu LCI.

AG


Spotkanie redakcyjne biuletynu e-Nasze Nowe Forum:


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Konferencja podsumowująca realizację projektu Lokalne Centra Informacji FZZ:


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt