• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Notatka z Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 14 Maj 2012 11:56
altW dniu 7 maja 2012 r. w poniedziałek odbyło się kolejne posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, która pracuje nad projektami ustaw: o  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329) oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Słuzby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 330).

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie Prezydium: wiceprzewodniczący Antoni Duda, Waldemar Lutkowski i Krzysztof Małecki oraz członek Zarządu Głównego Józef Partyka.
Posiedzenie komisji planowane na godz. 16.00 rozpoczęło się o godz. 17.00. Porządkiem obrad, w porównaniu do piątku najpierw zajmowano się zmianami w systemie emerytalnym powszechnym, było rozpatrzenie złożonych przez posłów poprawek do ustaw emerytalnych. Najwięcej poprawek złozyli posłowie: Anna Bańkowska z SLD, Tomasz Kaczmarek z PiS i Ludwik Dorn z SP. Poprawki złożył też Klub Parlamentarny PiS. Wnioski poselskie mające na celu odwołanie przewodniczącego komisji, przesunięcia obrad komisji, zmiany porządu obrad i przerw, zastały głosami większości PO i PSL odrzucone. Arytmetyka głosowań wynosiła około 15 do 11 na korzyść koalicji parlamentarnej podczas wszystkich głosowań.
Podczas procedowania zapisów zmian do ustawy emerytalnej w powszechnym systemie poprawki złożone przez posłów dotyczyły m. in. takich zagadnień jak:
-    nieobjęcie wydłużeniem wieku emerytalnym osób urodzonych po 31 grudnia 1962 r.,
-    wyliczanie wysokości kapitału początkowego dla matek na urlopie wychowawczym poprzez dzielenie za faktyczne miesiące przebywania na tym urlopie, a nie branie przeciętnego wynagrodzenia za cały rok kalendarzowy,
-    możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek dla kobiet z okresem skłądkowym i nieskładkowym wynoszącym 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat,
-    odrzucenia w całości projektu zmian.
Po odrzuceniu wszystkich istotnych merytorycznie poprawek, posłowie opozycji złożyli do końca posiedzenia wnioski mniejszości.
Sprawozdanie komisji do druku 329 zostało w całości przyjęte głosami 15 za, przy 10. przeciw i 1. wstrzymującym. Na posła sprawozdawcę wybrano Janusza Cichonia z PO.

Po krótkiej przerwie rzpoczeto procedowanie zmian do ustaw związanych z zabezpieczeniem emerytalnym służb mundurowych. Poprawki składali posłowie opozycji, w szczególności Anna Bańkowska z SLD i Tomasz Kaczmarek z PiS. Poprawkę dotyczacą ilości lat branych do podstawy wymiaru emerytury z 10. na 3 złozył poseł Ludwik Dorn z SP. Poprawki dotyczące zmiany polegającej na włączeniu do zabezpieczenia emerytalnego Słuzby Celnej, Straży Marszałkowskiej i Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej uzasadniali przedstawiciele związków zawodowych tych służb. Pomimo zapowiedzi protestów wsród celników (które w następnym dniu rozpoczęły się dwugodzinnym strajkiem włoskim), posłowie głosami PO, PSL odrzucili poprawki włanaczające te służby do systemu zabezpieczenia emerytalnego.
Antoni Duda przewodniczący NSZZ Policjantów uzasadniał poprawki merytoryczne dotyczące służb w zakresie:
-    niespójności stażu 25 lat z 50 rokiem życia uprawniającym do przejścia na emeryturę – spójny jest wiek 50 lat i to powinno być pierwsze początkowe uprawnienie,
-    wskazał na elematy wypalenia zawodowego i szczególne warunki słuzby z obowiązkiem narażenia życia – od 1990 r. zginęło 137 policjantów, a inwalidami niezdolnymi do jakiejkolwiek pracy zostało ponad 500,
-    nie usuwania art. 69 ustawy o Policji.
Po odrzuceniu wszystkich istotnych merytorycznie poprawek, posłowie opozycji złożyli do końca posiedzenia wnioski mniejszości.
Sprawozdanie komisji do druku 330 zostało w całości przyjęte głosami 15 za, przy 8. przeciw i 1. wstrzymującym. Na posła sprawozdawcę wybrano Janusza Dzięcioła z PO.

/-/ Krzysztof Małecki