• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Czym jest restrukturyzacja? PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 05 Grudzień 2011 09:03
Czym jest restrukturyzacja ?

RESTRUKTURYZACJA - przegląd definicji:


I. „Restrukturyzacja to złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian
w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu
i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa" [C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003, s. 71].

II. „Restrukturyzacja jest procesem zmian wyzwalanym przez krytyczne dla rozwoju przedsiębiorstwa sygnały wewnętrzne i płynące z otoczenia, mającym na celu stworzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego. Przedmiotem tego procesu jest dostosowanie organizacyjne, produkcyjne, ekonomiczne i techniczne oraz zmiana statusu prawnego
i właścicielskiego przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest sumą przedsięwzięć zmierzających do zmian w ramach struktury składników (dziedzin) i metod funkcjonowania przedsiębiorstwa, prowadzących do jego odnowienia i poprawy efektywności działania oraz możliwości rozwojowych” [red. S. Lachiewicz, red. A. Zakrzewska – Bielawska, Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 16].

III. "Restrukturyzacja powinna stanowić swoistą odpowiedź na sygnały płynące
z otoczenia i być formą samodzielnej, aktywnej walki o własną pozycję strategiczną na rynku, zapewniającą konkurencyjność wobec innych partnerów rynkowych i prowadzącą
do uzyskania konkretnych korzyści ekonomicznych" [D. Kowalczuk – Jakubowska,
A. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, "Orgmasz", Warszawa 1992, s. 10 – 11].