• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...
Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych w radach Drukuj Email
Wtorek, 10 Marzec 2009 18:41

PRZEDSTAWICIELE FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W RADACH
Rada Ochrony Pracy

Stanisław STOLORZ 

Dariusz TRZCIONKA

Rada Nadzorcza ZUS

Waldemar LUTKOWSKI

Rada NFZ

 

Rada Statystyki

Lucyna DARGIEWICZ

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Grażyna GAJ

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bernarda MACHNIAK

Rada Rynku Pracy

Stanisław STOLORZ

Janusz HYJEK 

Rada Ubezpieczonych

Iwona DARMACH

Tomasz ŚLIWA

Rada ds. Polityki Senioralnej

Longina KACZMARSKA