• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
CSR - O projekcie PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 26 Wrzesień 2011 07:17
Projekt pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika” realizowany jest w terminie od 1 lipca 2011 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 564 członków związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia, a także zbadanie wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika, w latach 2011 – 2013. 

Cele szczegółowe projektu:
• dostarczenie i pogłębienie wiedzy 480 Beneficjentów Ostatecznych nt. koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz elastycznych form pracy w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego
• podniesienie motywacji 480 reprezentantów pracowników do promowania w swoim środowisku podejmowania pracy w elastycznych formach dla utrzymania aktywności zawodowej i godzenia życia zawodowego z rodzinnym
• zwiększenie poczucia społecznego zaangażowania min. 32 przedstawicieli pracodawców/organizacji pracodawców w odniesieniu do pracownika i rynku oraz zmotywowanie ich do stosowania elastycznych form zatrudnienia i CSR dla obustronnych korzyści
• podjęcie próby wypracowania wspólnego podejścia przedstawicieli organizacji pracodawców
i pracowników wobec problematyki wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) inicjatyw związanych z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym
w powiązaniu z elastycznymi formami pracy
• identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania CSR w relacjach pracodawca – pracownik
z perspektywy pracownika – interesariusza firmy
• analiza badawcza wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika – interesariusza firmy.
Niniejszy projekt szkoleniowo – badawczy dedykowany jest 564 przedstawicielom związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców z 16 województw. Wsparciem zostaną objęci przedstawiciele reprezentatywnych partnerów społecznych.
 
Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Działania 2.1. „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”.

Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Partnerem jest Uniwersytet Warszawski.