• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Projekt "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa pracownika" PDF Drukuj Email
(5 głosów, średnia ocena 4.20 na 5)
Wpisany przez Administrator2   
Środa, 20 Lipiec 2011 21:13

„Społeczna odpowiedzialność biznesu

– perspektywa pracownika”

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W PARTNERSTWIE Z

UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

W RAMACH

Priorytetu II

„Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”

Działania 2.1.

„Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

Poddziałania 2.1.2.

„Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności”

Czas trwania projektu:

Od 1.VII.2011 r. – 30.IV.2013 r.


Obszar oddziaływania projektu:

Cała Polska


Miejsce realizacji projektu:

Siedziba Forum Związków Zawodowych – Bydgoszcz


Partner:

Uniwersytet Warszawski


Informacje o projekcie:

Projekt ma charakter szkoleniowo – badawczy. Jego celem jest wskazanie jak podnieść konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz oddziaływać na zrównoważony rozwój gospodarczy.

Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowany problem niedostatecznej wiedzy wśród polskich przedsiębiorców nt. CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Co to jest CSR?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - ang. Corporate Social Responsibility (CSR) zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada dbałość o zasady etyczne, zasady uczciwej konkurencji, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

CSR to strategia prowadzenia biznesu oparta na zasadzie “win-win” (czyli “wygrany-wygrany”), bo prowadząc biznes odpowiedzialnie zyskuje firma i otoczenie, w którym ona się znajduje.

 

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 564 członków związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców w zakresie wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia, a także zbadanie wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika, w latach 2011 – 2013.  

Cele szczegółowe projektu:

· dostarczenie i pogłębienie wiedzy 480 Beneficjentów Ostatecznych nt. koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw  (CSR) oraz elastycznych form pracy
w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego

· podniesienie motywacji 480 reprezentantów pracowników do promowania
w swoim środowisku podejmowania pracy w elastycznych formach dla utrzymania aktywności zawodowej i godzenia życia zawodowego z rodzinnym

· zwiększenie poczucia społecznego zaangażowania min. 32 przedstawicieli pracodawców/organizacji pracodawców w odniesieniu do pracownika i rynku oraz zmotywowanie ich do stosowania elastycznych form zatrudnienia i CSR dla obustronnych korzyści

· podjęcie próby wypracowania wspólnego podejścia przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników wobec problematyki wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) inicjatyw związanych z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym w powiązaniu z elastycznymi formami pracy

· identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika – interesariusza firmy

· analiza badawcza wyzwań dla CSR w relacjach pracodawca – pracownik z perspektywy pracownika – interesariusza firmy.

 

Niniejszy projekt szkoleniowo – badawczy dedykowany jest 546 przedstawicielom związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców z 16 województw. Wsparciem zostaną objęci przedstawiciele reprezentatywnych partnerów społecznych.

 

Planowane działania:

- szkolenia

- seminaria

- konferencja

- raport końcowy

 

Kontakt:

Forum Związków Zawodowych,

ul. Plac Teatralny 4,

85-069 Bydgoszcz,

tel. 52 371 83 33

fax 52 342 18 71

www.fzz.org.pl


LINKI:

O projekcie
Partnerzy projektu
Aktualności
Co to jest CSR?
Kontakt
Seminaria i szkolenia
Raport końcowy z badańalt