• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
"Naprzeciw restrukturyzacji" - szczegóły Projektu PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 27 Czerwiec 2011 09:52
altPrzypominamy, że od maja 2011 r. Forum Związków Zawodowych podjęło się realizacji Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Naprzeciw restrukturyzacji”. Projekt kierowany jest do członków związków zawodowych zrzeszonych w FZZ oraz organizacji pracodawców pochodzących z zakładów potencjalnie zagrożonych zwolnieniami z powodów procesów restrukturyzacyjnych. W rozwinięciu szczegóły Projektu oraz załączniki.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli pracowników i pracodawców w zakresie poszukiwania kompromisowych rozwiązań w zakresie prowadzenia procesu restrukturyzacji, oraz łagodzenia jego negatywnych skutków. Realizacja powyższego celu możliwa będzie poprzez przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń we wszystkich województwach, przeprowadzenie czterech seminariów oraz wydanie poradnika związkowca na temat zagadnień restrukturyzacji z elementami rekomendacji w dziedzinie negocjacji oraz łagodzenia skutków zwolnień z przyczyn zakładu pracy.

Program szkoleń zakłada omówienie takich kwestii jak:
- wyzwania restrukturyzacji oraz jej cele;
- uregulowania prawne z punktu widzenia strony pracowniczej;
- negocjacje – cele;
- formy;
- korzyści - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień procesu i skali zwolnień związanych z restrukturyzacją oraz mechanizmów osłonowych;
- pakty społeczne i ich rola; sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom restrukturyzacji; możliwości podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

Seminaria natomiast służyć będą zaktualizowaniu wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia jako elementu wspierania i promocji rozwiązań w zakresie form świadczenia pracy i organizacji pracy jako alternatywy dla redukcji etatów i sposobu na wydłużenie aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań projektowych, terminów szkoleń i seminariów oraz zasad uczestnictwa w Projekcie dostępne są w Biurze Projektu /Siedziba Forum Związków Zawodowych, ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz, tel. 52 371 83 33/ oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Fundusze strukturalne/Projekty z udziałem Forum/ Naprzeciw restrukturyzacji - tutaj.