• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Projekt "Naprzeciw restrukturyzacji" PDF Drukuj Email
(3 głosów, średnia ocena 4.00 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Wtorek, 24 Maj 2011 04:41

Projekt „Naprzeciw restrukturyzacji” powstał, by umożliwić firmom i pracownikom podjęcie wyzwań wobec restrukturyzacji. Uczestnicząc w nim, dowiesz się:

Ø  jak szukać rozwiązań korzystnych dla firmy i załogi,
Ø  jak podnieść konkurencyjność firmy,
Ø  jak wesprzeć pracowników, którzy chcą się przekwalifikować,
Ø  jak wykorzystać swoje atuty na rynku pracy,
Ø  jak planować niezbędne przekształcenia.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pracobiorców i  pracodawców , reprezentujących firmy zagrożone zwolnieniami w wyniku procesu restrukturyzacji.

W programie szkoleń i seminariów zaplanowaliśmy min. to, co o restrukturyzacji wiedzieć powinien każdy, kto stawia jej czoła:

Ø  przedrzemy się przez meandry uregulowań prawnych,
Ø  zapoznamy z możliwościami różnych form świadczenia pracy,
Ø  zbadamy, co stanowi barierę dialogu społecznego w firmie,
Ø  zachęcimy do podnoszenia kwalifikacji,
Ø  wskażemy, co wpływa na zrównoważony rozwój gospodarczy,
Ø  zmotywujemy kobiecą część załogi,
Ø  poszukamy równowagi między elastycznym rynkiem pracy a stabilnością zatrudnienia,
Ø  udowodnimy, ze istnieje możliwość pogodzenia pracy z życiem pozazawodowym.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności i ma na celu zwiększenie kompetencji 564 przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców i pracodawców z zagadnień poszukiwania kompromisowych rozwiązań w zakresie prowadzenia procesu restrukturyzacji oraz łagodzenia jej negatywnych skutków.

Projekt przewiduje organizację szkoleń w grupach 15-osobowych oraz seminariów, w których udział wezmą przedstawiciele dialogu społecznego w grupach mieszanych, liczących 40 osób. Projekt „Naprzeciw restrukturyzacji” swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Czas trwania Projektu „Naprzeciw restrukturyzacji” : 1 maja 2011 – 31.03.2012

Projekt realizowany jest przez Forum Związków Zawodowych - centralę związkową, która powstała w roku 2002. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. Jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego.

Biuro Projektu: Forum Związków Zawodowych, ul. Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz, tel. 52 371 83 33, fax. 52 342 18 71, www.fzz.org.pl.