• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Ankieta zgłoszeniowa PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Wpisany przez Paweł Maciąg   
Poniedziałek, 03 Styczeń 2011 10:52


Karta zgłoszenia do projektu „ Dialog społeczny jako efektywne narzędzie współpracy

– profesjonalny uczestnik dialogu społecznego – II edycja”


[karta do ściągnięcia w formacie .doc dostępna
tutaj]


 

DANE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA

 

1.

IMIONA:

 

2.

NAZWISKO:

 

 

3.

 

Oświadczam, że jestem członkinią/kiem związku zawodowego:…………………………………………………………

 

Okręg………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

Jestem oddelegowana/ny do pracy w związku


   TAK


   NIE

 

5.

 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

6.

 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

7.

 

Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

8.

Proszę zaznaczyć miejsce uczestnictwa w szkoleniach.

 
   

       Gdańsk – członkinie/owie z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, 

                              zachodniopomorskiego

          Poznań – członkinie/owie z województw: lubuskiego i wielkopolskiego


           

          Katowice – członkinie/owie z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego

           

          Kraków – członkinie/owie z województw: małopolskiego i podkarpackiego

 

Członkowie z innych województw niż te wymienione powyżej zostaną wpisani na listę rezerwową.


 Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w miejscu szkolenia: TAK                      NIE   

 

9.

 

Rekomendacja Prezesa okręgu do udziału w projekcie (pieczęć i podpis prezesa okręgu)……………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


miejscowość i data……………………………………. czytelny podpis potencjalnego uczestnika…………………………………………………………

UWAGA. Wszystkie zgłoszone osoby będą podlegały procesowi kwalifikacji. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do uczestnictwa w projekcie.
Dane osobowe zawarte w powyższym zgłoszeniu będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do potrzeb rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektu.