• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Społeczna odpowiedzialność w regionalnym partnerstwie na rzecz adaptacyjności PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)
Poniedziałek, 22 Czerwiec 2009 17:56
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.3.
Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.08.01.03-04-002/08
Nazwa projektodawcy: Forum Związków Zawodowych
Nazwa partnera: Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Tytuł wniosku: „Społeczna odpowiedzialność w regionalnym partnerstwie na rzecz adaptacyjności”
Termin realizacji: 1.04.2009-30.06.2010

Projekt badawczo-informacyjny

Grupa docelowa: pracownicy i pracodawcy z terenu województwa kujawsko - pomorskiego,

Cel główny:

Zasadniczym celem projektu jest promocja społecznej odpowiedzialności wśród 3000 uczestników rynku (pracodawców i pracowników) z terenu województwa kujawsko - pomorskiego.

Cele szczegółowe:

Cele szczegółowe projektu to:
  • wzrost poziomu wiedzy na temat SR
  • wzmacnianie pozytywnych postaw wobec SR wśród przedstawicieli pracowników i pracodawców
  • kształtowanie standardów współpracy partnerów społecznych.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez aktywne włączenie partnerów społecznych - FZZ i K-PZPiP - w tworzenie modelowych rozwiązań dla potrzeb procesów adaptacyjności przedsiębiorstw.

Partnerstwo

Rolą partnerów społecznych – zarówno pracodawców, jak i pracobiorców - będzie pełnienie z funkcji aktywizacyjnej – co pozwoli na:
  • realizację nowych przedsięwzięć
  • dostosowanie działań organizacji partnerów do obecnych wyzwań gospodarczych i na rynku pracy oraz na innowacyjne podejście do rozwiązywania aktualnych problemów przedsiębiorstw i pracowników.
Planowane działania