• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Odpowiedzialny lobbing – skuteczne narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach podziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest realizowany przez Związek Pracodawców Business Centre Club od 2 lutego 2009 do 26 kwietnia 2010 w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych.

Jego celem jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej adresowanej do przedsiębiorców i pracowników.
Będzie ona realizowana poprzez:
  • konferencje,
  • debaty,
  • spotkania w regionach z przedsiębiorcami i pracownikami.
Kluczowym działaniem realizowanym w ramach projektu jest stworzenie kompendium wiedzy przy współpracy z uznanymi i doświadczonymi ekspertami. Kompendium poruszać będzie kluczowe tematy z punktu widzenia odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą przez przedsiębiorców, w tym m.in.:
  • analizę stanu prawnego w zakresie regulacji działalności lobbingowej w Polsce i Unii Europejskiej,
  • etyczne aspekty działalności lobbingowej, 
  • prezentację praktyk lobbingu w krajach UE i w Polsce. Więcej na stronie www projektu: www.odpowiedzialnylobbing.pl
w załączeniu ulotka
                                                                             I spotkanie regionalne                      II spotkanie regionalne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.