• Decrease font size
 • Reset font size to default
 • Increase font size

 

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy. Obecnie siedziba FZZ mieści się w Warszawie. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Menu Główne

Modyfikowanie kultury organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw PDF Drukuj Email
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

CSR

 

Forum Związków Zawodowych uzyskało dofinansowanie na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „MODYFIKOWANIE KULTURY ORGANIZACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW” i realizuje go wspólnie z Partnerem Związkiem Pracodawców Business Centre Club

 
Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" Poddziałania 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności"

Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zasadniczym celem projektu jest

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ MODELOWYCH KULTURY ORGANIZACJI

w oparciu o kompleksową analizę stanu poprzez:
 • ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W PROCESY ZMIAN
 • PROMOCJA ISTOTNEJ ROLI, JAKĄ ODGRYWA KULTURA ORGANIZACJI W PROCESIE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
 • PODNIESIENIE KOMPETENCJI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO PROJEKTOWANIA, MODYFIKOWANIA I KSZTAŁTOWANIA KULTURY ORGANIZACJI
 • WDRAŻANIE BENEFICJENTÓW DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

 • HARMONOGRAM

  zakłada realizację Projektu od 1 stycznia 2009r. do 31 marca 2010 r.

  GRUPA DOCELOWA:
  członkowie organizacji realizujących projekt z terenu całej Polski


  Modyfikowanie kultury organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw